top of page
Opzoek naar dagbesteding?
 

Vul deze formulier in en wij zullen contact met u opnemen!

Bedankt voor de inzending!

Stichting Lijsternest & Arbeidsmatige Dagbesteding

Vanaf de start wordt iedere deelnemer naar vermogen ingezet op het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden. Deze werkzaamheden komen voort uit opdrachten voor het maken van diverse houtproducten, meestal in de vorm van meubilair. Te denken valt aan plantenbakken, tuinsets, binnen of buitenbar, stoelen, krukken en dergelijke. De deelnemers worden dagelijks betrokken bij de organisatie van de werkzaamheden en hebben inspraak in de verdeling hiervan. Alle werkzaamheden ondersteunen het productieproces. 

voor het kunnen organiseren van het werk is het nodig dat deelnemers afspraken maken over hun aanwezigheid en daarmee omgaan zoals van normale werknemers verwacht wordt. 

Voor velen een leerproces om structuur te hebben in hun dag en verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte afspraken.

Zo draagt ieder bij aan het vervaardigen van het eindproduct zoals dat is overeengekomen met de opdrachtgever. 
 

Werkwijze:

Er is langdurige ervaring met personen uit de samenleving met werkgelegenheids- en achterstandsproblemen. In het bijzonder met deelnemers die participatie op de arbeidsmarkt en
in het maatschappelijk verkeer als doel hebben.

Stichting Lijsternest hanteert per individuele situatie de meest passende en sluitende aanpak.
Dit geldt ook voor de groepsbegeleiding. Er is spraken van een interactief klimaat, waarbij de begeleiding is gebaseerd op uitgangspunten van diverse methodieken zoals die gehanteerd worden in het begeleiden en coachen van cliënten uit bijzondere doelgroepen. 

Wij streven eerst naar het verkrijgen en behouden van stabiliteit; werken aan het verbeteren van zelfvertouwen; het aanleren van gepaste communicatie en het vergroten van het gevoel van eigenwaarde. Daarna richten we ons op de verdere ontwikkeling op basis van overeengekomen doelen. Dit vindt plaats in de interne doorstroom. Werkenderwijs richten we ons op het begeleiden naar een hogere positie op de participatieladder. 

Stichting Lijsternest is in het bijzonder een onderscheidende partner voor jong-volwassenen zonder startkwalificatie en zonder positief steunsysteem die hun draai/drive nog moeten vinden
in de samenleving.

We zijn een aandachtige, betrokken en samenwerkende partij voor zowel de deelnemers als hun omgeving. Iedereen krijgt de kans om mee te doen!

Het middel om zowel letterlijk als figuurlijk te werken aan de gestelde doelen bestaat uit het hergebruiken en herbestemmen van afval- en zwerfhout tot nuttige en bruikbare producten.

 

Zo leveren ook wij met elkaar onze bijdrage aan de lokale circulaire economie! 

bottom of page